Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Krzyżewie


18-218 Sokoły
Krzyżewo 26
pow. Wysokie Mazowieckie
woj. podlaskie

tel.:    86 476 43 00
faks:   86 476 43 10
email: sdoo.krzyzewo@coboru.pl