KONTAKTY

SDOO Krzyżewo
dr inż. Bronisław Puczel Dyrektor SDOO Krzyżewo (86) 211 15 85
B.Puczel.Krzyzewo@coboru.pl
dr inż. Jolanta Puczel kierownik działu doświadczalnego (86) 211 15 80
sdoo.krzyzewo@coboru.pl
mgr Edyta Piszczatowska główny księgowy (86) 211 15 86
e.piszczatowska.krzyzewo@coboru.pl
mgr inż. Franciszek Gryszkiewicz specjalista ds. doświadczeń (86) 211 15 80
sdoo.krzyzewo@coboru.pl
mgr inż. Magdalena Gołębiewska specjalista ds. doświadczeń (86) 211 15 80
sdoo.krzyzewo@coboru.pl
mgr Iwona Bruszewska specjalista ds. doświadczeń (86) 211 15 80
sdoo.krzyzewo@coboru.pl
mgr inż. Barbara Jabłońska specjalista ds. doświadczeń (86) 211 15 80
sdoo.krzyzewo@coboru.pl
mgr inż. Mariusz Jabłonowski księgowy (86) 211 15 85
sdoo.krzyzewo@coboru.pl
Elżbieta Jabłonowska księgowa (86) 211 15 85
sdoo.krzyzewo@coboru.pl

 

ZDOO Łyski
mgr inż. Michał Dybowski inspektor 85 719 13 40
m.dybowski.inspektor@coboru.pl
Ewa Sokołowska kierownik ZDOO Łyski 85 719 13 40
zdoo.lyski@coboru.pl
Barbara Bokina specjalista ds. doświadczeń (94) 312 32 45
zdoo.lyski@coboru.pl

 

ZDOO Marianowo
mgr inż. Włodzimierz Gazda kierownik ZDOO Marianowo (86) 216 45 68
zdoo.marianowo@coboru.pl
Jadwiga Mietelska obserwator meteo (86) 216 45 68
zdoo.marianowo@coboru.pl
Łukasz Żochowski specjalista ds. doświadczeń (86) 216 45 68
zdoo.marianowo@coboru.pl