WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Bobik 2018
Groch siewny 2018
Łubin wąskolistny 2018
Łubin żółty 2018
Soja 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2018
Rzepak ozimy 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Żyto ozime 2018
Pszenżyto ozime 2018