Skład
Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr inż. Bronisław Puczel -przewodniczący WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie Dyrektor SDOO
2 Prof. dr hab. Bożena Łozowicka - zastępca przewodniczącego WZ PDO Terenowa Stacja Doświadczalna IOR –PIB w Białymstoku Kierownik
3 mgr inż. Wojciech Mojkowski - zastępca przewodniczącego WZ PDO Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Dyrektor
4 mgr inż. Andrzej Pleszuk - zastępca przewodniczącego WZ PDO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Dyrektor Departamentu
5 mgr inż. Alicja Anuszkiewicz Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Rolnictwa i Środowiska Z-ca Dyrektora
6 mgr inż. Andrzej Babul Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku Dyrektor
7 Prof. dr hab. Andrzej Borusiewicz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Prorektor
8 mgr inż. Jacek Choromański Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
9 mgr inż. Michał Dybowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
10 Mariusz Giermaziak Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Członek Zarządu
11 mgr inż. Michał Godlewski Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Główny specjalista ds. doświadczeń
12 mgr Tomasz Grygoruk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Doradca agrotechniczny
13 mgr Grzegorz Gutowski IGP Polska SP. z o.o. sp. k. Doradca terenowy
14 mgr inż. Krzysztof Humaj Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
15 mgr inż. Iwona Krzyżanowska Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Z-ca dyrektora Departamentu
16 mgr inż. Ryszard Łapiński Podlaska Izba Rolnicza Delegat
17 mgr inż. Rafał Marcinkowski Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Hodowca
18 inż. Marcin Mierzejewski Seaaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
19 mgr inż. Mirosław Pietrusewicz Grupa Polskie Składy Nawozowe Sp. z o.o. Prezes
20 dr inż. Jolanta Puczel Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego
21 Andrzej Remisiewicz Handel Rolno - Spożywczy Przemysłowy i Budowlany "Trans-Rol" J. Andrzej Remisiewicz Właściciel
22 mgr inż. Paweł Sobolewski Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
23 mgr Piotr Urbańczyk DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Hodowca
24 mgr inż. Jacek Więk Saatbau Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
25 mgr inż. Andrzej Zaman Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Wojewódzki Inspektor
26 mgr inż. Mariusz Zarzycki Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne w Stradunach Dyrektor Gospodarstwa

Sekretarz Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr inż. Magdalena Gołębiewska (SDOO w Krzyżewie)